Kurikka Timber är en kundorienterad samarbetspartner

Vi strävar efter en effektiv och produktiv fönsterindustri. Vi vill bidra till att fönsterindustrin kan svara på bland annat de föränderliga energieffektivitets- och konstruktionskraven i byggindustrin.

Energy efficient window frames

Slutanvändaren i fokus

Fönster som bevarar sitt utseende och sin form är exempel på hållbar utveckling. Fönstren håller från generation till generation, och de är lätta att rengöra och måla vid behov. Dagens byggare och renoverare värdesätter också närproduktion inom träförädlingen och en kort avverkningskedja från skog till fabrik.

Energy efficient window frames
finnish-forest1
finnish-forest2