Företaget

Familjeföretaget Kurikka Timber grundades 1928 och har vuxit till ett av Europas största vidareförädlingsföretag inom mekanisk träbearbetning. Kundkretsen består av kvalitetsmedvetna fönsterfabriker i Finland och utlandet, t.ex. Norge, Frankrike, Sverige, Polen och England.

Produktionsanläggningen ligger i Äänekoski i Mellersta Finland. Omsättningen är över 25 miljoner euro och antalet anställda är cirka 100.

Kurikka Timber har satsat på tillväxt de senaste åren. Stora investeringar har gjorts i produktionslinjer och -lokaler och i produktionen använder man sig av den nyaste tekniken och utrustningen på området. Utöver produktutveckling satsar företaget på hållbart skogsbruk samt kvalitets- och leveranssäkring.