Produktutbud

Furuträ från Mellersta Finland är en idealisk råvara för fönsterindustrin. Det lämpar sig såväl för ämnen av formbevarande homogent trä som för fingerskarvade ämnen och limträämnen. Det tätfibriga träet gör det lätt att tillverka ämnen och profiler som passar för alla fönstertillverkare.

Solid_Finnish_wood_windows

Fingerskarvade ämnen

Fingerskarvade ämnen

Gluelam wood component

Limträämnen

Solid wood component

Ämnen i homogent trä

Forskning och produktutveckling

Alla våra ämnen representerar den mest avancerade teknologin inom finländsk sågindustri. Limmens hållfasthet, fogarnas hållbarhet och övriga egenskaper som är viktiga för fönsterindustrin och konsumenterna har tillkommit som resultat av forskningsarbete i Kurikka Timbers laboratorier. Noggrann kvalitetsövervakning säkerställer att endast material med de bästa bearbetnings- och hållfasthetsegenskaperna går igenom produktionen.

components for the window industry