Oppisopimuskoulutus-työpaikka Kurikka Timberiltä

Tiesitkö, että meillä voit suorittaa oppisopimuksella puuteollisuuden ammattitutkinnon? Opiskelu kestää noin kaksi vuotta, riippuen aiemmasta osaamisestasi.

Voit työllistyä meille oppisopimuskoulutuksen kautta tai suorittaa oppisopimuskoulutuksella puuteollisuuden ammattitutkinnon meille jo työllistyttyäsi. Oppisopimuskoulutukseen voit siis hakeutua joustavasti kummassakin tapauksessa.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on perinteistä opiskelua joustavampi tapa kouluttautua ammattiin tai hankkia tutkinto. Samalla kerrytät arvokasta työkokemusta ja saat täyttä TES:in mukaista palkkaa!

Oppisopimuksella opiskelu tapahtuu nimensä mukaisesti työssä oppien, eli työpaikalla koulutustavoitteen mukaista työtä tehden. Koulutustavoitteen mukaista työtä tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Tätä täydennetään tarvittaessa verkossa tai oppilaitoksessa tapahtuvalla opiskelulla. Myös osa-aikaisessa työsuhteessa oleva voi siis opiskella oppisopimuksella.

Oppisopimuksella on mahdollista saattaa loppuun jo aiemmin aloitetut opinnot tai hankkia todistus omasta osaamisestaan. Se on myös hyvä väylä esimerkiksi alanvaihtajalle kouluttautua uuteen ammattiin työssä oppien. Jokainen yli 15-vuotias voi suorittaa opintoja oppisopimuksella.

Ammattitutkinnon opiskelu oppisopimuksella on opiskelijalle ilmaista. Opiskelijalle kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin työntekijöille. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Esimerkiksi vuosiloma kertyy normaalisti ja opiskelijalle kuuluvat samat työsuhteeseen sisältyvät etuudet, kuin muillekin työntekijöille. Koska oppisopimuksella opiskellaan työsuhteessa, ei opiskelija ole oikeutettu Kelan opintoetuuksiin.

Työnantaja huolehtii siitä, että työpaikalla on tarjolla opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä, ohjausta sekä mahdollisuus saada palautetta ja arviointia. Työpaikalla opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka käytännössä ohjaa opiskelijan työtä. Oppisopimustoimija järjestää mm. sopimusasioita ja hoitaa koulutuskorvauksen maksun työnantajalle. Oppilaitos on paikka, jossa työssä tapahtuvaa oppimista täydennetään. Näitä päiviä on tyypillisesti 1-4 päivää kuukaudessa, mutta määrä vaihtelee suoritettavan tutkinnon mukaan. Opiskelijan ei itse tarvitse tietää, mihin oppilaitokseen hakeutua. Oppilaitokseksi valitaan opiskelijan koulutustavoitteen perusteella hänelle parhaiten sopiva, joka sijaitsee mieluusti lähellä opiskelijan asuin- tai työpaikkaa.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot tai esimerkiksi työtehtävissä kertynyt osaaminen. Tämän pohjalta laaditaan suunnitelma opinnoista. Samaa tutkintoa opiskelevilla oppisopimusopiskelijoilla voi siis olla eri sisältöiset opinnot ja myös opintojen kesto voi vaihdella.

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Suomessa oppisopimuksella voi opiskella sekä ammatillisen perustutkinnon (PT) että ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Myös oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun. Perustutkinnon opiskelun jälkeen on mahdollista täydentää osaamistaan halutessaan esimerkiksi erikoisammattitutkinnolla.

Kurikka Timberillä suoritettava oppisopimuskokonaisuus on työntekijöille ilmainen puualan ammattitutkinto.

Oppisopimuskoulutusta yhteistyössä Gradian kanssa

Kurikka Timber tekee yhteistyötä oppisopimuskoulutuksessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Avoimia oppisopimuspaikkoja löytyy niin nykyisille kuin uusillekin työntekijöillemme, mutta emme erikseen vaadi ammattitutkintoa työntekijöiltämme.

Ensimmäiset oppisopimuskoulutukset Kurikka Timberillä alkavat lukuvuonna 2022-2023. Keräämme palautetta opintokokonaisuudesta ja jaamme koulutettavien kokemuksia opintojen edetessä!

 

Meille töihin