Standardisoitua laatua

Kurikka Timberin sertifikaatit

Kurikka Timber käyttää ikkuna ja ovi-aihoissa FSC®- ja PEFC-sertifioitua mäntyä. Lisäksi Kurikka TImberille on myönnetty laatusertifikaatit NCS ja RISE.

FSC-sertifikaatti varmistaa, että metsiämme hyödynnetään ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. FSC:n kansainväliset periaatteet ja kriteerit ovat samat kaikkialla maailmassa. Suomenkin standardin perusrungon muodostavat helmikuussa 2000 hyväksytyt kansainväliset periaatteet ja kriteerit.

PEFC-merkki puolestaan tarkoittaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Riippumattomat tarkastajat valvovat, että puuraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä. PEFC-merkin avulla voidaan varmistua tuotteen vastuullisuudesta ja alkuperästä.

NCS (Nordic Certified Scantlings) on Pohjoismainen ikkuna- ja oviaihioiden sertifiointijärjestelmä, joka kattaa tuotteiden laadun, kestävyyden ja laadunvarmistuksen. NCS sisältää ja täyttää Tanskalaisen DVV (Dansk Vindus Verification), Norjalaisen NDVK (Norsk Dør- og Vinduskontroll) sekä Ruotsalaisen RISE (Research institute of Sweden) asettamat laatuvaatimukset. Kurikka Timber on ollut NCS sertifioitu vuodesta 2022.

RISE (Research institute of Sweden) on Ruotsalainen tutkimuslaitos, joka valvoo ja asettaa laatuvaatimukset ikkunoiden ja ovien laadulle. RISE myöntää Ruotsissa ja Norjassa yleisesti käytetyn P-merkin vaatimukset täyttäville tuotteille. Ikkuna- ja oviaihioiden laatuvaatimukset, kestävyys ja laadunvarmistus sekä tuotanto-olosuhteet määritellään CR022 ohjeistuksen mukaan, jonka noudattamista valvotaan kaksi kertaa vuodessa suoritettavalla auditoinnilla.

Kurikka Timber on ollut RISE (entinen SP) sertifioitu vuodesta 2008.