Vihreät arvot ja vastuullisuus

Ympäristövastuullisuus

Ympäristöystävällisyys on tärkeää meille ja toimintomme onkin FSC- ja PEFC-sertifioitu. Puutuotteiden valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat suhteellisen alhaiset.

Puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin. Kun puutuotteet käytön jälkeen muutetaan energiaksi, niistä ei vapaudu ilmakehään sen enempää hiilidioksidia kuin puuhun kasvun yhteydessä on varastoitunut

Meillä on korkea energian omavaraisuusaste. Me pystymme hyödyntämään koko puun. Tuotantomme sivutuotteet, hake ja sahanpuru, poltetaan omassa lämpölaitoksessamme ja osa siitä jaetaan myös muille lämpölaitoksille.

Lisäksi puristamme hakkeesta ja sahanpurusta pellettiä, jonka myymme yrityksille sekä yksityisille kuluttajille.

Käytämme ikkuna-aihoissa FSC®- ja PEFC-sertifioitua mäntyä ​

Pohjoinen puu materiaalina

Pohjoinen mänty

Käytämme valmistuksessa kotimaista mäntypuuta. Mänty tarvitsee paljon valoa ja se viihtyy myös karuilla kasvupaikoilla, jolloin muodostuu tiivissyistä, lujaa ja tasalaatuista puuta. Maaperä, kasvukauden pituus, lämpötila sekä maantieteellinen sijainti vaikuttavat olennaisesti männyn puuaineen laatuun. Puulajille luontaisissa kasvuoloissa muodostuu laatupuuta, jonka ominaisuudet sopivat hyvin erilaisiin loppukäyttökohteisiin ja tuovat monenlaisia toiminnallisia etuja puutuotteiden käyttäjille.

Suomalainen mänty on erinomaista raaka-ainetta ikkunateollisuudelle. Se sopii niin muotonsa säilyttäviin kokopuisiin aihioihin kuin sormijatkettuihin ja liimapuuaihioihinkin. Tiheäsyisestä puusta on helppo valmistaa kullekin ikkunavalmistajalle sopivia aihioita ja profiileja.

Lue lisää www.woodfromfinland.fi