Vihreät arvot ja vastuullisuus

Ympäristövastuullisuus

Ympäristöystävällisyys on tärkeää meille ja toimintomme onkin FSC- ja PEFC-sertifioitu. Puutuotteiden valmistuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat suhteellisen alhaiset.

Puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin. Kun puutuotteet käytön jälkeen muutetaan energiaksi, niistä ei vapaudu ilmakehään sen enempää hiilidioksidia kuin puuhun kasvun yhteydessä on varastoitunut

Meillä on korkea energian omavaraisuusaste. Me pystymme hyödyntämään koko puun. Tuotantomme sivutuotteet, hake ja sahanpuru, poltetaan omassa lämpölaitoksessamme ja osa siitä jaetaan myös muille lämpölaitoksille.

Lisäksi puristamme hakkeesta ja sahanpurusta pellettiä, jonka myymme yrityksille sekä yksityisille kuluttajille.


Vastuulliset yhteistyökumppanit

UPM

Ostamme raaka-aineemme vain vastuullisilta toimittajilta. UPM on yksi heistä.

UPM Timber on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kaikki sahamme toimivatkin jo 100% fossiilivapaalla energialla. Käytämme ainoastaan sertifioitua suomalaista puuraaka-ainetta ja uusimpia sahaustekniikoita korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen. Hyödynnämme raaka-aineen tehokkaasti ilman hukkaa, valmistaen sahauksen sivutuotteista mm. biopolttoaineita, biokemikaaleja ja biolääketeollisuuden tuotteita.

UPM Timberillä on kunnianhimoiset tavoitteet kestävän kehityksen jatkuvaan parantamiseen siitäkin huolimatta, että jo tällä hetkellä UPM:n sahatavaralla on alan pienimmät päästöt metsästä sahatavarapakettiin. Täten myös UPM:n sahatavarasta jatkojalostetuilla Kurikka Timberin tuotteilla on pienempi hiilijalanjälki.

Lue lisää UPM Timberin toiminnasta ja vastuullisuudesta täältä.

Metsä Group

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on Euroopan suurimpia sahatavaratuottajia. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa mitä teemme – metsästä sahalle ja sahalta valmiiseen tuotteeseen. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja.

Kaikki puuraaka-aineemme on peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Metsä Fibre tarjoaa Kurikka Timberille tasalaatuista vastuullisesti tuotettua mäntysahatavaraa. Korkealaatuisen sahatavaramme ja toimitusvarmuutemme avulla Kurikka Timber pystyy varmistamaan oman tuotantonsa tehokkuuden ja tuotteittensa laadun sekä lunastamaan näin omille asiakkailleen antamat lupaukset.

Käytämme ikkuna-aihoissa FSC®- ja PEFC-sertifioitua mäntyä ​

Pohjoinen puu materiaalina

Pohjoinen mänty

Käytämme valmistuksessa kotimaista mäntypuuta. Mänty tarvitsee paljon valoa ja se viihtyy myös karuilla kasvupaikoilla, jolloin muodostuu tiivissyistä, lujaa ja tasalaatuista puuta. Maaperä, kasvukauden pituus, lämpötila sekä maantieteellinen sijainti vaikuttavat olennaisesti männyn puuaineen laatuun. Puulajille luontaisissa kasvuoloissa muodostuu laatupuuta, jonka ominaisuudet sopivat hyvin erilaisiin loppukäyttökohteisiin ja tuovat monenlaisia toiminnallisia etuja puutuotteiden käyttäjille.

Suomalainen mänty on erinomaista raaka-ainetta ikkunateollisuudelle. Se sopii niin muotonsa säilyttäviin kokopuisiin aihioihin kuin sormijatkettuihin ja liimapuuaihioihinkin. Tiheäsyisestä puusta on helppo valmistaa kullekin ikkunavalmistajalle sopivia aihioita ja profiileja.

Lue lisää www.woodfromfinland.fi